රසායන විද්‍යාව ප්‍රශ්න පත්‍රය පිට කළේ විභාගය අතරයි – පිටකළ හැටි මෙතැනින් කියවන්න

ගම්පහ ප්‍රදේශයේ උපකාරක පන්ති ගුරුවරයෙකු යැයි පැවසූ පුද්ගලයකු විසින් බෙදා…

View more

How to Check Yamaha PSR Program Keyboard

මෙන්න psr yamaha program keyboard chek කරන විදිහ

View more